IMG_6457


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…