NETOKSIČNA VEZA

S druge strane nasilja i neravnopravnosti se nalazi veza zasnovana
na obostranom poštovanju i kvalitetnoj komunikaciji. Ona je
prijatna u svakom, pa i u digitalnom kontekstu.

Na našem sajtu ima mnogo materijala o tome šta je nasilje u partnerskim vezama, kako da testiraš svoju vezu, sve o onlajn nasilju…Tema koju želimo da otvorimo je upravo suprotna. Ako znamo šta je nasilje u vezama, znamo li i šta je kvalitetna, tj. netoksična veza?

Nema svako na svetu isto viđenje šta je to “partnerska veza”. Ipak, neke elemente bi svaka veza trebalo da sadrži (pa čak i prijateljska!) kako bismo za nju mogli da kažemo da je netoksična.

Klikni na srce i saznaj više
1.

MEĐUSOBNO POŠTOVANJE I UVAŽAVANJE

– Kada poštujemo i uvažavamo potrebe i izbore druge osobe
– Kada se međusobno poštujemo, čak i kada nam se potrebe i izbori razlikuju
– Kada ne pokušavamo da promenimo drugu osobu
– Kada dajemo prostor drugoj osobi da promeni mišljenje/predomisli se
– Kada se radujemo uspesima druge osobe i podstičemo je na rad na sebi

2.

Otvorena komunikacija

– Kada otvoreno i iskreno razgovaramo o svojim osećanjima, potrebama, željama i strahovima
– Kada razgovore doživljavamo kao sigurne i nepreteće, bilo online ili offline
– Kada imamo slobodu da kažemo da nam nešto ne odgovara
– Kada imamo osećaj da smo saslušani bez osuđivanja
– Kada preuzimamo odgovornost za greške

3.

Međusobno poverenje

– Kada dozvolimo drugoj osobi da nam ispriča o sebi onoliko koliko želi i onda kada želi
– Kada nemamo potrebu da proveramo, ispitujemo i zahtevamo stalno javljanje jedno od drugog
– Kada ne dajemo lažna obećanja
– Kada dajemo prostor drugoj osobi za sebe, svoje prijatelje i prijateljice i osobe koje su joj važne

4.

Međusobno poštovanje granica, ličnog prostora i privatnosti

– Kada prihvatamo odgovor „ne“ na naš predlog, bez dodatnih pitanja i nagovaranja
– Kada svako ima prostor i vreme za sebe
– Kada ne očekujemo da svakog trenutka znamo sve o drugoj osobi i ne očekujemo da je za nas baš uvek dostupna
– Kada ne insistiramo na zajedničkom nalogu na društvenim mrežama

5.

Međusobna podrška

– Kada nam je važno da budemo tu uz osobu koju volimo
– Kada drugu osobu ne osuđujemo i vređamo, čak i kada pogreši
– Kada drugu osobu motivišemo i podržavamo da postigne ono što želi

6.

Ravnopravno i kompromisno odlučivanje o zajedničkim stvarima

– Kada se dogovaramo o tome kakva će nam biti veza, koliko i kada ćemo se viđati ili čuti
– Kada zajednički odlučujemo kako ćemo provesti vreme
– Kada kompromisno rešavamo nastale probleme

7.

Seksualno poštovanje i poverenje

– Kada nam je važno da se druga osoba oseća lepo jednako kao i mi
– Kada poštujemo odgovor „ne“ na naše predloge
– Kada idemo postepeno i pitamo za svaku novu stvar koju želimo da uradimo, i poštujemo dati odgovor
– Kada ne ucenjujemo, manipulišemo, navaljujemo…
– Kada iskreno razgovaramo o željama i strahovima
– Kada čuvamo intimu samo za sebe i ne delimo sa osobama u okruženju

Kada bismo ukratko opisali netoksičnu, kvalitetnu vezu, na osnovu primera možemo zaključiti da su to reči MEĐUSOBNO, RAVNOPRAVNO i UZAJAMNO. To znači da svaka osoba ima pravo na svoje „ja“, a da na vezu gledamo kao na partnerstvo u kome obe strane uživaju.

Poseti ovu stranicu ponovo – u narednom periodu biće novih sadržaja!