OSUDA ŽRTVE

Iskustvo zlostavljanja je prtljag koji je teško nositi i bez teških pitanja koja kod žrtve izazivaju ničim zaslužen osećaj krivice. Sumnjičavo pregledanje prtljaga je posao bezbednosnih službi na aerodromu, a ne naš. Ono što možemo da učinimo je da podrškom pomognemo u nošenju kofera i stvorimo atmosferu prihvatanja koja će svim žrtvama pomoći da se s manje opterećenja otvore i potraže pomoć koju zaslužuju.

TI SI KAO DOBRO UREĐENA DRŽAVA, IMAŠ SVOJ PROSTOR, LIČNE GRANICE I POŠTUJEŠ SVOJE PRAVO GLASA BEZ OBZIRA NA SITUACIJU.

NEKADA IZ NAJBOLJE NAMERE ILI ISKRENE BRIGE POSTAVLJAMO PITANJA KOJA ZAPRAVO STVARAJU SUPROTAN EFEKAT. POGREŠNA PITANJA KOJA DEVOJKE NAKON PREŽIVLJENOG NASILJA ČESTO ČUJU:

„Jesi flertovala s njim pre toga?“
”Zašto si pristala da se nađeš s njim?”
”Zašto si mu slala te fotke?”
„Jesi li ranije bila s njim?“
„Što si uopšte pila alkohol?“
„Kako si bila obučena?“
„Zašto si pristala da se snimate?“
„Pa čime si ga izazvala?“
”Zašto si mu dala svoju šifru?”
„Jesi li izazivala previše pažnje?“
”Zašto si mu odgovorila na poruku?”
„Zašto mu nisi udovoljila?“
„Zašto se nisi opirala?“
„Zašto nisi ranije tražila pomoć?“

Ova pitanja su pogrešna jer sugerišu da je devojka kriva za nasilje koje je doživela, onlajn ili oflajn, što nikada nije slučaj. Šta god da je uradila prethodno nasilju, ne opravdava nasilje. Nasilnik ima izbor da ne bude nasilan, zato je ODGOVORNOST ISKLJUČIVO NA NJEMU!

HAJDE DA POGREŠNA PITANJA ZAMENIMO TAČNIM ODGOVORIMA

Najvažnija stvar koju možeš da uradiš u
razgovoru sa devojkom koja je preživela
nasilje jeste da joj veruješ:

 

Jesi li sigurna da je baš tako bilo? →
VERUJEM TI DA JE TAKO BILO I DA SI SE TAKO OSEĆALA.

 

Da ne umanjuješ njeno iskustvo:

 

Nije to baš tako strašno. → NE MOGU DA
ZAMISLIM KAKO SI SE OSEĆALA, SIGURNO DA JE BILO STRAŠNO AKO TI SE TAKO ČINILO.

 

I ne porediš sa drugima:

 

Mojoj drugarici se slična stvar desila, ali ona nije dramila oko toga narednih sto godina. → ČULA SAM ZA SLIČNA ISKUSTVA, ALI ZNAM DA SVAKA DEVOJKA DRUGAČIJE REAGUJE.
RAZUMEM DA TI JE POTREBNO VREME DA SE OPORAVIŠ, UZ TEBE SAM.

Ako primetiš da je tvoja drugarica/poznanica duboko povređena i uplašena, ohrabri je da se javi profesionalnim osobama koje imaju mnogo iskustva vezano za takve slučajeve.
I naravno, nauči kako da ne budeš tihi posmatračica/posmatrač nasilja!