Dobrodošli

Ova stranica posvećena je aktivnoj ulozi predstavnica i predstavnika srednjih škola prevenciji i zaustavljanju digitalnog seksualnog i rodno-zasnovanog nasilja, posebno onog koje se dešava u partnerskim vezama mladih.

Na ovom mestu ćete u narednom periodu pronaći korisne informacije kako biste:

  • UNAPREDILI SOPSTVENO ZNANJE o temi digitalnog seksualnog i rodno-zasnovanog nasilja ;
  • INICIRALI RAZGOVOR I AKTIVNOSTI o ovoj temi u vašoj školi;
  • POBOLJŠALI ODGOVOR u konkretnim slučajevima nasilja koje se dešava učenicima;
  • RAZMENILI PRIMERE dobre prakse, dileme i uspešna rešenja s koleginicama i kolegama.

Vi ste ključna karika u sprečavanju nasilja!

Šta o ovoj temi kažu učenice i učenici?

Pitali smo mlade u 10 škola u Srbiji šta misle o nasilnom ponašanju u vezama i digitalnom nasilju i kako reaguju na ovu pojavu. Njihove odgovore možete pogledati ovde.

Posetite nas ponovo!
Spremamo za vas korisne sadržaje o digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim vezama mladih.