Edukatorke projekta Mogu da neću podelile svoje utiske o radionicama u četiri države

Edukatorke projekta Mogu da neću podelile svoje utiske o radionicama u četiri države

Vršnjačke edukatorke na projektu Mogu da neću, iz četiri zemlje, podelile su svoja iskustva o radionicama koje su organizovale u svojim državama. Zbog pandemije COVID-19, ovaj susret je održan online. Sastanku je prisustvovalo 46 učesnica i učesnika i sedam predstavnica organizacije koje sprovode projekat.

Na susretu smo razgovarale o evaulaciji procesa, izazovima i lekcijama iz kojih smo naučile kako na pravi način edukovati mlade i kako im prići u njihovim srednjim školama.

Svaka grupa je predstavila svoje radionice, kako su one protekle, kako su podsticali mlade da govore i da se oslobode i kako su stvorili sigurno mesto.

Tim edukatorki iz Autonomnog ženskog centra je predstavio prezentaciju – Kako da se suočite sa poteškoćama tokom radionice. Prikazale smo partnerkama na koji način treba reagovati na određeno ponašanje – kada neko ćuti, ili kada je besan, ili kada je emotivan. Ovi saveti su bili značajni za edukatorke, ali i za polaznike i polaznice radionica.

Tim iz CESI, organizacije iz Hrvatske, predstavio je kako je prošla njihova prva radionica, kao i teme o kojima su govorili. To su, pre svega, bile teme ličnog prostora i granica. Tokom radionica edukatorke su primetile da mnogi mladi ne prepoznaju nasilje kao takvo, ili da ih je sramota ako su doživeli određeni oblik nasilja.

Mađarski tim iz organizacije NANE je predstavio igricu koju su koristili tokom radionica. Zadatak je bio da svako zamisli mlađeg sebe, da se ponaša kao da prvi put ulazi u vezu i sluša rečenice koje su im izgovarali. Nakon što čuju rečenicu treba da odluče da li će ostati u toj vezi ili ne tako što neće ili hoće ugasiti kameru na Zoom sastanku. Takođe, zadatak je da naprave istu odluku i iz sadašnje perspektive, tako što će reagovati određenim Zoom emoji-em.

Tim iz INDERA, organizacijae iz Španije, predstavio se kroz objašnjenje zašto su im radionice bile važne i zašto im je važno da edukatori i edukatorke budu njihovih godina. Tada im je mnogo lakše da se otvore, da razgovaraju sa svojim vršnjacima/kinjama, jer tada vide da se njima dešava isto što i ostalima.

Podelili smo iskustva i lekcije koje smo naučili tokom ovog procesa i radujemo se budućim radionicama i zajedničkim projektima.


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…