Mogu da neću kampanja stigla i u Bečej

Iako mi još nismo bili u srednjoj “Ekonomsko – trgovinskoj školi” u Bečeju – naša kampanja “Mogu da neću” jeste 🙂

Podstaknuti onim što radimo, đaci ove škole su oslikali zidove školskog dvorišta grafitima i stensilima “Mogu da neću” a video klipom koji su sami napravili pokazali da su odlično razumeli sve naše poruke. Pogledajte klip i u to se i sami uverite 🙂

 

Za nas je, s druge strane, bilo zanimljivo ono što srednjoškolci i srednjoškolke rade u svojoj školi a tiče se rodno zasnovanog nasilja. Neuobičajeno za naš obrazovni sistem, u ovoj školi su đaci, uz podsticaj profesorke književnosti i srpskog jezika, Žarke Svirčev, analizirali na koji način epska književnost tretira žene. Predstava koju su pripremali i koju izvode – “U nemilosti deseterca” – ima podnaslov “Feminističko čitanje epske poezije” i oštro kritikuje način na koji naša tradicionalna književnost tretira ženu. Profersorka Svirčev, i u ovom klipu, podseća na to da ono što čitamo utiče na nas i naše stavove (nema “nevinog čitanja”, kaže). Predstava koju su zajedno napravili je neka vrsta novog čitanja epske književnosti i podstiče đake da na sasvim drugi način analiziraju ovo štivo. Iz samog klipa će vam biti jasno da su se, uz analizu epske književnosti, svi oni i dobro zabavljali.

 

Uskoro i mi dolazimo u Ekonomsko – trgovinsku školu, organizovaćemo “Mogu da neću” radionice, razgovarati i družiti se sa đacima. Radujemo se susretu.

 

 


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…