MOGU DA NEĆU

MOGU DA NEĆU

Palanačka gimnazija, na inicijativu učenica ove škole koje su prošle trodnevne radionice na projektu „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“, od skoro ima ključeve u toaletima škole. Učenice su školske toalete prepoznale kao nedovoljno bezbedna mesta i, uz podršku Udruženja žena Femina, uputile zvaničan dopis direktoru sa molbom da to uredi. Na dan kada su brave postavljene, učenice su izvele i akciju u holu škole tokom koje su svojim vršnjakinjama i vršnjacima predstavile panoe sa porukama, fotografijama, posterima i medijskim tekstovima o nasilju prema ženama.Takođe su sa njima razgovarale o najčešćim predrasudama o nasilju i edukovale ih da prepoznaju nasilne obrasce u svojim partnerskim odnosima.Akciju je koordinirala Milena Đurđević, aktivistkinja Udruženja žena Femina.


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…