Pravni fakultet Union usvojio Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja

Pravni fakultet Union usvojio Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja

Krajem marta stupio je na snagu Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Ovo je drugi fakultet u Srbiji (pored Fakulteta političkih n auka i UBG-a) koji posebnim aktom nastoji da unapredi zaštitu zaposlenih lica i studentkinja/studenata od seksualnog uznemiravanja.

 

Ovim dokumentom definišu se pojmovi seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, zabrana takvog ponašanja, mere sprečavanja i postupci zaštite lice od seksualnog uznemiravanja, sa ciljem izgradnje i očuvanja akademskih sloboda, jednakih mogućnosti, poštovanja integriteta i ljudskog dostojanstva svih učesnika u procesu visokog obrazovanja.

 

U prethodnom periodu Autonomni ženski centar uložio je veliki napor u zagovaranje za usvajanje internih akata na fakultetima kojima bi se doprinelo boljoj zaštiti od seksualnog uznemiravanja, kroz podršku u formulisanju pravilnika i kroz aktivnosti sa ciljem povećanja svesti o potrebi da se na fakultetima unapredi sprečavanje i zaštita od seksualnog uznemiravanja, ucenjivanja i seksističke diskriminacije.

 

Kao odgovor na iskustva mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem, AŽC je u prethodnom periodu održao više radionica za studentkinje na temu rodno zasnovanog nasilja, uznemiravanja, solidarnosti i suprotstavljanja diskriminaciji. Pored toga, realizovana je kampanja “Zaštićena” u okviru koje je poseban fokus bio na zahtevu da se obezbedi obrazovanje bez seksualnog uznemiravanja.


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…