1.

............

Tvoja veza zasniva se na uvažavanju i poštovanju individualnosti svake osobe. Zato može da „zaplovi“ i razvija se.

Ovi pojmovi nisu na pravom mestu:

Proveri svoju vezu

Brodić predstavlja vašu vezu.

JEDRO: Ovde ubaci sve što smatraš
da su uslovi za kvalitetnu vezu.

TRUP: Ovde ubaci ona osećanja
koja imaš u kvalitetnoj vezi.

TALASI: U more baci sve ono što ne treba
da bude deo veze.

alt