Skoro 7000 mladih učestvovalo je u „Mogu da neću“ akcijama

Skoro 7000 mladih učestvovalo je u „Mogu da neću“ akcijama

U prethodnoj godini više od 350 mladih pohađalo je „Mogu da neću“ radionice, organizovano je 55 različitih akcija i iscrtani su grafiti u 19 škola širom Srbije

Kroz kampanju „Mogu da neću“ u okviru projekta „Nulta tolerancija“ u toku prethodne godine realizovali smo mnogobrojne radionice, edukacije, sastanke i uspešne akcije. Uz pomoć lokalnih ženskih organizacija organizovano je 18 treninga za 384 učenica/ka, a evaluacije su pokazale da je prosečno povećanje znanja nakon radionica iznosilo 45%. Organizovali smo i 85 sastanaka sa mladima širom Srbije, a rezultat toga je čak 55 različitih akcija u kojima je učestvovalo 6700 mladih.

 

Sajt mogudanecu.rs imao je preko 10 000 jedinstvenih poseta, kao i online aktivacije u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem. Mladi su imali priliku da se kroz aplikaciju „Brodić“ upoznaju sa karakteristikama kvalitetne veze, da prikažu sms dopisivanja na temu nasilja u vezi kroz aplikaciju „Aj’ odchataj” i da se upoznaju sa mitovima i činjenicama  o rodno zasnovanom nasilju.

 

Grafit “Mogu da neću” iscrtan u 19 škola širom Srbije

 

Grafiti sa porukom Mogu da neću – Ljubav nije nasilje! iscrtali su mladi u 17 srednjih škola i 2 osnovne škole širom Srbije uz odobrenje uprava škola. Ove stensile sa plavim i crvenim srcima sada možete videti na zidovima škola u Kraljevu, Tutinu, Pančevu, Novom Sadu, Smederevu, Užicu, Zrenjaninu… pa čak i po beogradskim ulicama i zidovima. Iscrtavanje stensila nastaviće se i ovog proleća.

 

Aktivnosti sa nastavnicima i na fakultetima

 

Projekat „Nulta tolerancija“ obuhvata i saradnju sa nastavnicima i fakultetima, a tokom prethodne godine održano je 8 akreditovanih edukacija o nasilju u porodici za 180 nastavnica/ka, kao i gotovo 40 stručnih sastanaka. Izrađena je i radna verzija Priručnika za uključivanje teme rodno zasnovanog nasilja u rad škola i održana konferencija za nastavnike koji su uključeni u projekat.

Ove godine deo aktivnosti usmeren je i ka fakultetima sa kojima je već uspostavljena saradnja i pripremljen je predlog pravilnika za zaštitu studentkinja/studenata od seksualnog uznemiravanja na fakultetima.

U ovoj godini planiramo još mnoštvo različitih aktivnosti i u saradnji sa ženskim organizacijama i mladima širom Srbije još glasnije želimo da kažemo „Mogu da neću- Ljubav nije nasilje!“

 


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…