Studentkinje protiv seksualnog uznemiravanja

Studentkinje protiv seksualnog uznemiravanja

MDN radionice i na fakultetima!

 

Stvaranje sigurnog prostora, prepoznavanje nasilja, razmena iskustava, mogućnost iznošenja mišljenja i razgovori o solidarnosti među ženama neke su od najvažnijih korisnih stvari koje su studentkinje navele da su dobile kroz dvodnevne „Mogu da neću“ radionice na temu nasilja u partnerskim odnosima i seksualnog uznemiravanja.

 

Održali smo radionice na Pravnom fakultetu u Kragujevcu i Pravnom fakultetu u Nišu, kao i za studentkinje Fakulteta za medije i komunikacije, Fakulteta političkih nauka u Beogradu i alternativnog programa Ženskih studija.

 

Tokom radionica, na kojima su dobrodošle sve studentkinje, pričamo o važnim temama – diskriminacija žena, stereotipi, nasilje prema ženama i seksualno uznemiravanje.

 

Naš cilj?

Osvešćivanje ovih pojava i solidarnost među studentkinjama

 

U narednom periodu čeka nas još fakulteta i akcija koje će studentkinje same izvoditi sa ciljem borbe protiv seksualnog uznemiravanja na visokoškolskim ustanovama.

 

Tek smo počele!


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…