Za godinu dana 25 krivičnih prijava za seksualno uznemiravanje, samo 2 osude i to – uslovne

Za godinu dana 25 krivičnih prijava za seksualno uznemiravanje, samo 2 osude i to – uslovne

Tek nešto više od godinu dana u Srbiji je seksualno uznemiravanje – krivično delo. To praktično znači da, na primer, ako vam neko šalje poruke i fotografije seksualnog sadržaja, lascivne komentare, ili dodiruje protivno vašoj volji – vi možete protiv te osobe da podnesete krivičnu prijavu. Po našem Krivičnom zakoniku, toj osobi preti ili novčana ili kazna zatvora do šest meseci.

Za prvih 7 meseci ovu prijavu podnelo je 25 ljudi. Kad znamo koliko je seksualno uznemiravanje rasprostranjeno, jasno je da se na taj korak odvažio veoma mali broj hrabrih osoba. Do sada su donete samo dve presude i one su uslovne, dakle tek ako nasilnik ponovi to delo, dobijena kazna će biti aktivirana.

Kao što su se ranije žene ređe odlučivale da prijave nasilje u porodici, tako i sada, na početku borbe da seksualno uznemiravanje bude shvaćeno kao neprihvatljivo i kažnjivo ponašanje, mali broj žena bira da se sa ovim problemom bori putem krivične prijave. To je razumljivo. Zato je važno da društvo, sudije i tužioci, postanu što osetljiviji na ove teme, jer tek kad se seksualno uznemiravanje bude percipiralo kao neprihvatljivo ponašanje, a ženama se bude verovalo, biće više njih koje će javno govoriti o tome.

Ipak, postoji još jedna poteškoća. Ako poželite da podnesete krivičnu prijavu i punoletna ste osoba, moraćete sve sami da uradite, odnosno da platite advokata ili advokaticu. Država neće po službenoj dužnosti goniti onog ko je optužen za seksualno uznemiravanje. Samo ako je žrtva maloletna, tada država optuženog goni po službenoj dužnosti.Svakako bi bilo dobro da se ovo promeni i da ubuduće teret dokazivanja ne bude na žrtvi već da ulogu zaštitnika preuzme država, što bi i trebalo da bude njena uloga.


Ako vas neko seksualno uznemirava i ako razmišljate da podnesete krivičnu prijavu, javite se na SOS telefon Autonomnog ženskog centra 0800 100 007 radnim danima od 10 – 20h, naš tim će vam rado pružiti podršku.


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…