Akcija podizanja svesti o seksualnom uznemiravanju na fakultetima

Naše istraživanje “Mladi i iskustva seksualnog nasilja”, pokazalo je da trećina studenata i studentkinja ima iskustva sa seksualnim uznemiravanjem od strane profesora na fakultetu. Kako bismo podigle svest o tome organizovale smo akciju ispred jednog od fakulteta. Pogledajte video akcije tokom koje smo postavile trake sa natpisom – Zahtevam da budem ZAŠTIĆENA od seksualnog uznemiravanja.

 

 

Za sada, jedino Fakultet političkih nauka u Beogradu ima poseban dokument kojim reguliše prevenciju i zaštitu u situacijama seksualnog uznemiravanja, te je činjenica da je neophodan bolji sistem zaštite na fakultetima kako bi se studentkinje i studenti osećali bezbedno.


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…