Šta nastavnice i nastavnici znaju o (digitalnom) rodno zasnovanom nasilju u školama

Pitali smo 1028 nastavnica i nastavnika srednih škola u Mađarskoj, Španiji, Srbiji i Hrvatskoj o njihovim stavovima i iskustvima u vezi sa digitalnim seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem u partnerskim vezama mladih.

Rodno zasnovana diskriminacija prema učenicama i učenicima

Rodno stereotipna očekivanja su slična u svim uključenim zemljama:

1

Stavovi nastavnika i nastavnica o rodno zasnovanom i digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju

– uglavnom se drže stava da žrtve ne treba kriviti,

– pokazuju svest o dinamici zlostavljanja,

– nisu sigurni da li učenici imaju dovoljno poverenja u njih da potraže
pomoć u slučajevima nasilja u tinejdžerskim vezama.

Nekad je opravdano da momak ošamari svoju djevojku

SLAŽEM SE

NISAM SIGURNA /SIGURAN

NE SLAŽEM SE

Kada osoba trpi zlostavljanje tokom zabavljanja, lako može napustiti takvu vezu

SLAŽEM SE

NISAM SIGURNA /SIGURAN

NE SLAŽEM SE

Učenici i učenice imaju poverenja u zaposlene u školi i traže pomoć u slučajevima zlostavljanja tokom zabavljanja.

SLAŽEM SE

NISAM SIGURNA /SIGURAN

NE SLAŽEM SE

Devojke su u istoj meri nasilne kao momci.

SLAŽEM SE

NISAM SIGURNA /SIGURAN

NE SLAŽEM SE

2.

Svest o razmerama problema

Procenat nastavnika koji su ocenili da je nasilje u partnerskim vezama mladih ozbiljan problem među učenicima:

HU

ES

SR

CRO

Da li je nasilje u partnerskim vezama tema razgovora u školi?

TEMA FORMALNIH RAZGOVORA MEĐU NASTAVNICIMA

TEMA NEFORMALNIH RAZGOVORA MEĐU NASTAVNICIMA

TEMA RAZGOVORA SA UČENICIMA

TEMA RAZGOVORA SA RODITELJIMA

Nastavnici su češće imali saznanja o učenicama koje su žrtve nasilja u svojim intimnim vezama u poređenju sa učenicima.

UČENICA

saznanje o fizičkom nasilju

saznanje o psihičkom nasilju

saznanje o seksualnom nasilju

UČENIK

saznanje o fizičkom nasilju

saznanje o psihičkom nasilju

saznanje o seksualnom nasilju

Prema saznanju nastavnika, učenice češće doživljavaju digitalno seksualno i rodno zasnovano nasilje u intimnim vezama.

Širenje glasina o partnerki/partneru putem mobilnog telefona, imejlova i društvenih mreža
Snimanje partnerke/partnera i slanje snimka prijateljima bez njenog/njegovog pristanka
Slanje toliko poruka da se partnerka/partner oseća nebezbedno i uplašeno
Slanje pretećih poruka
Zastrašivanje kada partnerka/partner ne odgovara na poruke
Postavljanje fotografija o partnerki/partneru na internetu zbog kojih se ona/on osećala/osećao neprijatno

Šta nastavnici misle o uticaju doigitalnog rodno zasnovanog nasilja na njihove učenice i učenike?

Ozbijno i uznemirujuće za učenicu/učenika
Bilo im je smešno
Nemam informaciju
3.

Procena kompetencija nastavnika u pružanju pomoći učenicima

U SLUČAJU FIZIČKOG NASILJA

U SLUČAJU PSIHIČKOG NASILJA

U SLUČAJU SEKSUALNOG NASILJA

U SLUČAJU NASILJA DIGITALNIM PUTEM

Mladi se najčešće NE OBRAĆAJU SVOJIM NASTAVNICIMA ZA POMOĆ u situacijama kada su izloženi (digitalnom) nasilju u svojim vezama. Međutim, kada se obrate za pomoć – više nastavnika je izvestilo da im se učenica obratila za pomoć, nego li učenik.

Nastavnici koji su aktivno uključeni u prevenciju nasilja u partnerskim vezama mladih:

HU

ES

SR

CRO

POTREBE NASTAVNIKA

Nastavnici iskazuju potrebu za dodatnom podrškom kako bi se delotvorno bavili problemom nasilja u partnerskim odnosima mladih.

Transnacionalni izveštaj “Svest nastavnica i nastavnika srednjih škola o digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim odnosima mladih” pripremljen je na osnovu nacionalnih istraživanja u četiri zemlje, koje su sprovele sledeće organizacije: Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen – NANE (Mađarska), Fundacion Privada INDERA (Katalonija, Španija),  Autonomni ženski centar (Srbija) i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (Hrvatska). Aktivnost je deo projekta “Mogu da neću! Osnaživanje mladih, posebno devojčica, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u intimnim partnerskim odnosima.”