Nechuteka

Digitalno nasilje u partnerskim vezama mladih

Mladima u četiri zemlje postavili smo važna pitanja o važnim temama.
Evo šta smo saznali.

1.

ISKUSTVA DIGITALNOG NASILJA: ŠTA TRPE DEVOJKE, A ŠTA MOMCI?

U SVIM ZEMLJAMA DEVOJKE SU BILE VIŠE IZLOŽENE:

Online komentarima sa seksualnom konotacijom: HU 64%, ES 63%, SER 57%, CRO 72%

Ucenama seksualne prirode („objaviću ti fotke, ako ne…“): HU 14%, ES 8%, SER 8%, CRO 9%

Objavi, bez njihovog pristanka, fotografija/videa koje su poslale nekome privatno (osim u Hrvatskoj gde su ovome momci bili više izloženi): HU 18%, ES 13%, SER 9%, CRO 7%

U SVIM ZEMLJAMA MOMCI SU BILI VIŠE IZLOŽENI:

Online pretnjama po fizičku bezbednost: HU 38%, ES 33%, SER 55%, CRO 44%

Pritisku da se gleda pornografija ili da se učestvuje u činovima inspirisanim pornografijom:
HU 18%, ES 18%, SER 15%, CRO 20%

Iskustvo seksualnog uznemiravanja u vidu prijema neželjene fotografije nečijih intimnih delova tela – nudsa.
OVO SE NAJČEŠĆE DESILO MLADIMA U HRVATSKOJ,
A NAJMANJE MLADIMA U ŠPANIJI.

HU

ES

SER

CRO

Iskustvo slanja nudsa svom partneru/svojoj partnerki.
OD 1 U 8 MLADIH U ŠPANIJI DO 1 U 5 MLADIH U MAĐARSKOJ
I SRBIJI POSLALI SU NUDS.

HU

ES

SER

CRO

2.

Zahtev za stalnim dopisivanjem

Da li je zahtev za stalnom dostupnošću partnera/partnerke na četu vid
nasilnog ponašanja?

TREĆINA MLADIH U SVE ČETIRI ZEMLJE NIJE SIGURNA.

DA

NE ZNAM

NE

Mladi koji bi u situaciji zahteva za stalnom dostupnošću putem četa
odmah odgovorili partneru/partnerki i izvinili se.

OD 6% DEVOJAKA U ŠPANIJI DO 36% MOMAKA U HRVATSKOJ BI TAKO POSTUPILI.

HU

ES

SER

CRO

3.

DIGITALNO NASILJE: KAKO MLADI REAGUJU NA „OSVETNIČKU PORNOGRAFIJU“?

Zamolili smo mlade da zamisle situaciju da je neko na njihovu čet grupu poslao gole fotke jedne drugarice koje je njen dečko slao drugovima.

Šta bi uradila/uradio da si na mestu devojke čije su fotografije u čet grupi?
VEĆINA MLADIH BI PREKINULA NASILNU VEZU. 1 OD 5 MLADIH MISLE DA NE POSTOJI NIŠTA ŠTO MOGU DA URADE.

Ne postoji ništa što mogu da uradim… Samo da čekam da sve prođe, baš bi me bilo sramota.
Bila bih jako ljuta na svog dečka i raskinula bih s njim.
Htela bih da se osvetim, tražila bih način da ga osramotim onako kako je on osramotio mene.
Pitala bih drugare ili drugarice za savet.
Pričala bih sa svojim roditeljima.
Prijavila bih sve to policiji.
Pričala bih s nastavnicom/nastavnikom u koga imam poverenja.

Šta bi uradila/uradio kao članica/član grupe?
VEĆINA MLADIH POKAZUJE ZABRINUTOST ZA DRUGARICU. DEVOJKE IMAJU VIŠI STEPEN SVESTI O NEPRIHVATLJIVOSTI OVE SITUACIJE U ODNOSU NA MOMKE.

Bez svesti o problemu – ismevanje, umanjivanje
Prebacivanje krivice na žrtvu
Svest o problemu, ali pasivna uloga posmatrača/posmatračice
Visok nivo svesti o neprihvatljivosti situacije -reagovanje na problem i predlaganje rešenja
Zabrinutost za drugaricu

Transnacionalni izveštaj „Svest, iskustva i strategije srednjoškolki i srednjoškolaca za imenovanje problema digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ pripremljen je na osnovu nacionalnih istraživanja u četiri zemlje, koje su sprovele sledeće organizacije: Nok a Nokért Együtt az Eroszak Ellen (Mađarska), Fundacion Privada Indera (Katalonija, Španija), Autonomni ženski centar (Srbija) i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (Hrvatska). Aktivnost je deo projekta „Mogu da neću – Osnaživanje mladih, posebno devojaka, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim odnosima“.