Šta nastavnici misle o digitalnom nasilju u partnerskim vezama svojih učenika

Stavovi nastavnika o nasilju

Mladi uče o Seksualnosti kroz pornografiju.

Rezultati različitih istraživanja govore da učenici često prrve informacije o seksu i seksualnosti dobijaju upravo putem pornografije.

Devojke su u istoj meri nasilne kao momci.

Rezultati različitih istraživanja govore da su devojke mnogo češće žrtve rodno zasnovanog nasilja, a da nasilje prema momcima često čine drugi momci.

Osoba koja trpi zlostavljanje tokom zabavljanja lako može da napusti takvu vezu.

Mnogo je razloga zbog kojih žrtve nasilja ne govore i ne traže pomoć, a napuštanje nasilne veze nije uvek bezbedno.

Učenici i učenice imaju poverenje u školsko osoblje i traže pomoć ako su zlostavljani tokom zabavljanja.

Podaci različitih istraživanja potvrđuju da učenici i učenice vrlo retko očekuju i traže pomoć od nastavnika i školskog osoblja.

Nekad je opravdano da momak ošamari svoju devojku.

Ne slažu se
Običaji, tradicija, kultura ili religija nikad ne smeju biti opravdanje za nasilje.

Seks bez pristanka je silovanje čak i kada osoba nije pružala otpor.

Slažu se
Slobodna odluka i izbor su osnovna prava i u oblasti seksualnosti (osim kada je reč o odnosu odrasle osobe sa detetom – koji je zabranjen).

Saznanja nastavnika o nasilju

Da li je zlostavljanje tokom zabavljanja ozbiljan problem njihovih učenica i učenika

DA

NE

NISU SIGURNI

Saznanja o nasilju kojem su izložene učenice i učenici

Saznanja nastavnika o digitalnom nasilju u emotivnim vezama učenica i učenika

Širenje glasina putem mobilnog telefona, imejlova i društvenih mreža
Snimanje i slanje snimaka drugima bez pristanka
Slanje toliko poruka da se ona/on oseća nebezbedno
Slanje pretećih poruka
Zastrašivanje kada ne odgovori na pozive/poruke
Postavljanje na internet fotografija zbog kojih se oseća neprijatno
Ucena na seksualne radnje pod pretnjom slanja fotografija drugima
Korišćenje fotografija za kreiranje pornografskog sadržaja koji je objavljen

Saznanja o posledicama doživljenog digitalnog nasilja

Uloga škole i potrebe nastavnica i nastavnika

Škole treba da se bave zaštitom i bezbednošću učenica i učenika od digitalnog zlostavljanja tokom zabavljanja

DA

NE

NISU SIGURNI

Uključenost nastavnica i nastavnika u prevenciju zlostavljanja tokom zabavljanja mladih

UKLJUČENI

Ocena sopstvenog znanja o digitalnom zlostavljanju tokom zabavljanja mladih

PROSEČNO

SLABO

Nastavnice i nastavnici imaju potrebu za podrškom da bi mogli da odgovore na problem zlostavljanja tokom zabavljanja mladih

Stručno usavršavanje i obuka

Edukativni materijali

Kontakt osobe u relevantnim službama

Bolja multisektorska saradnja

Istraživanje „Stavovi i odgovor predstavnica i predstavnika srednjih škola na pojavu zlostavljanja među mladima koji su u emotivnoj vezi“ sproveo je Autonomni ženski centar(AŽC). Identično istraživanje sprovedeno je i u Mađarskoj, Hrvatskoj i Španiji, a u okviru projekta „Mogu da neću – Osnaživanje mladih, posebno devojaka, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju i partnerskim odnosima“.

U istraživanju je učestvovalo 209 nastavnika, stručnih saradnika i drugog školskog osoblja iz 9 srednjih škola iz Prijepolja, Paraćina, Pančeva, Novog Sada i Beograda sa kojima AŽC sarađuje u realizaciji projekta (prigodni uzorak).