NOVOSTI

BROŠURA

Puno novih podsticaja za aktivnosti sa učenicama i učenicima pogledajte u našoj novoj brošuri.
SAZNAJ VIŠE

NOVI PRIRUČNIK

Možete naći korisne informacije o digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u emotivnim odnosima mladih u našem novom priručniku.
SAZNAJ VIŠE

ŠTA KAŽU NASTAVNICI?

Tri četvrtine nastavnika i stručnih saradnika smatra da škola treba da se bavi zaštitom učenika od digitalnog, seksualnog i rodno zasnovanog zlostavljanja tokom zabavljanja.
SAZNAJ VIŠE
Zaustavite svako nasilje! Reagujte – zaustavite, prijavite, zatražite informaciju – svaki puta kada se nasilje dešava, kada postoji saznanje ili sumnja da ono postoji!
Poverenje je nužno jer stvara doživljaj sigurnosti i izvesnosti, doživljaj da je osoba u koju imamo poverenje tu za nas kada nam je potrebno, da će nam pomoći i da će nas zaštititi ako je potrebno.
Nasilje ne može biti „privatni“ problem. Svi u školi imaju obavezu da prepoznaju i odgovarajuće reaguju na svako nasilje kojem su izloženi ili ga čine učenice i učenici škole.
Treba imati u vidu da ne reaguju svi na isti način u situacijama nasilja i zlostavljanja u intimnom partnerskom odnosu, ili ne reaguju istim intenzitetom, a neke promene ponašanja kod žrtava nasilja nisu nužno negativnog predznaka. Dakle, nema „tipičnih“ znakova i „tipičnih“ žrtava.
Mladi treba da uče kroz akciju i promenu! Odrasli imaju šta da nauče od mladih! Aktivni susret mladih i odraslih oko tema koje su mladima relevantne, uz uvažavanje i poštovanje različitih pozicija i perspektiva, od presudnog je značaja za izgradnju odnosa poverenja.